natur & biodiversitet

Vedbygaard har i det sidste halvandet år fået genskabt et større naturområde på i alt 10 hektar, der nu er udlagt som vådområde. Omdrejningspunktet for at genskabe naturområdet er, at tænke miljø og fauna ind i den kobling der er fra parken og ud i landbruget. Området er gammel havbund, der har ligget som mose i mere end tusind år, og folkeminderne beretter om, at vikingerne har sejlet ind til Vejby i et fortidigt flodleje. Vi har forsøgt at genskabe området som det tidligere har været.
Vi genskaber området for at skabe et areal hvor naturen og den fauna der er knyttet til den får fokus, og for at gøre hele herlighederne ved ejendommen intakt. For første gang i hundrede år er der blevet taget særligt højde for de muligheder som naturen har stillet til rådighed på ejendommen, både i forhold til søer, beplantning og biodiversitet. Det er det fokus der har været omdrejningspunkt de sidste halvandet år. Vedbygaard omfatter et samlet areal på 350 hektar, som både bruges til landbrug, skov og vådområde.

Natur

Vedbygaard har gennem det sidste halvandet år fået genskabt et naturområde svarende til 10 hektar i forlængelse af parken.

bæredygtig skov

Vedbygaard har flere mindre skovområder, der bidrager til ejendommens særlige biodiversitet og drives som traditionelt skovbrug.

Landbrug

Vedbygaard er en landbrugsejendom. Landbruget er bortforpagtet til Kragerup Gods, som driver landbrug med fokus på miljø og bæredygtighed.

Jagt

Det smukke landskab omkring Vedbygaard skaber de bedste omstændigheder for en fantastisk og bæredygtig jagtoplevelse.

Biodiversitet

Natur og biodiversitet er tænkt ind i alle aspekter af arbejdet på Vedbygaard. Vores drivkraft er ønsket om at skabe et grønt åndehul, hvor både landbrug, skovbrug og vådområde komplimenterer hinanden, og i synergi med hinanden skaber grobund for de bedste forhold til, at naturen og biodiversiteten ikke bare trives, men blomstrer.

Fremtiden

Vedbygaards særlige natur og biodiversitet vil også fremadrettet være et fokuspunkt. I øjeblikket arbejder vi på at få køer sat ud i området, så de kan græsse på området og bidrage til at skabe et hedelandskab, hvor biodiversiteten blomstrer. Der arbejdes også på at få ejendommens skove udlagt som klimaskov.
Scroll to Top