Vedbygaard

Et barn af Middelalderens tunge Alvor og Renaissancetidens stærke Selvfølelse formælet med Rokokotidens Pragt og Nutidens Hygge.

Vedbygaard Gods, der i 800 år har været omdrejningspunktet for et utal af historier, er i dag samlingssted for lokalområdet, og det med god grund. Vedbygaards fantastiske historie og den tilhørende smukke natur giver anledning til nysgerrighed og fascination. Et helt særligt stykke af vores danmarkshistorie. Velkommen til Vedbygaard!

“Og Resultatet ses nu af alle: Vedbygaard staar nu, alle Omforandringer og Udvidelser tiltrods, som en Renaissanceborg i dens skønneste Skikkelse, saa den værdigt træder ind mellems vort Lands ikke altfor mange velbevarede Borge fra Adelvældens stolte Dage, paa én Gang som et monumentalt Minde om Fortids Bygningskunst og Nutidens pietetsfulde Forstaalse”

Vedbygaards historie

Tiderne skifte, og Slægt paa Slægt bygged Hjem sig og Bolig, knytter sin Daad til sit Navn, binder paa Mindernes Krands. Ak, men hvad der blev levet og stridt under Smil og Taarer, er som det halvdunkle Sagn, skrevet paa rindende Vand!

Aktiviteter

Ja, jeg har følt det vandrende om i den dejlige Have, skøn som en kvægende Drøm, bydende Hjertet til Fest!

JAGT

Da var Hjemmet en Borg med Skjærmende Volde og Grave, hegnet af Skovens Krands, tryg i sin ensomme Ro, rede til straks at løfte sin Vindebro…

natur og biodiversitet

Ogsaa om den du endnu lader Stenene tale, gamle, vejrslagne Gaard, Mindernes trofaste Ven; ogsaa for den bygger Hjem du paa Gaardspladsens Tomter, saa den henfarne Slægt raabte den kommende til!

KONTAKT

Rækkende Haand til de gamle Tiders favntykke Mure, samler det skilte du, føjer den sammen til Et.
Det har ikke været Smaating, den gamle Borg har huset af Herligheder; man begriber det næsten ikke, hvor der har kunnet blive Plads til de store Masser af Udstyr. Der har ikke manglet noget, hverken af det ene eller det andet.
Scroll to Top