Vedbygaards Historie

Vedbygaards historie starter i år 1300. Det ældste dokument vi kender til Godsets historie er fra 1312, hvor Vedbygaards skaber nævnes. Han har heddet Stig, men man ved ikke mere om Stig og Godset fra dengang, end at det i hvert fald har været samlet som gods ved år 1300. De efterfølgende 700 år har Vedbygaard været igennem mange ejere, en nedbrænding og flere renovationer og ombygninger. Vedbygaard har været i Kronens hænder, det har været slægtsgård, og senest har det fungeret som rekonvalescenthjem.

Vedbygaard Gods kender vi i to forskellige skikkelser; først som en enfløjet middelalderlig borg, hvoraf den nederste er bevaret i den nuværende sydfløj. Dernæst som en lukket trefløjet renaissanceborg fra tiden efter grevens fejde, således som den i sine hovedtræk nu står gengivet i dag. I årene omkring 1540 gravede man voldgraven, som til den dag i dag er bevaret uforandret. Mange betydningsfulde mennesker for den danske historie har haft sin gang på Vedbygaard over de sidste 700 år, og man kan kun tænke sig til, hvor mange historier der er forbundet med stedet.
Scroll to Top